Meklēt īpašumu

Meklēt īpašumu

 
 
-
-
Meklēt Kartē

Ziņas

2018.gada 16.aprīlis

 Hiponia rīko izsoli

 SIA „Hiponia” rīko tai piederošo pamatkapitāla daļu kapitālsabiedrībās SIA “Priekuļu rapsis”, reģistrācijas numurs: 40003685034, un SIA “Tilžas rapsis”, reģistrācijas numurs: 40003638985, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

SIA “Hiponia” piederošo 49’800 pamatkapitāla daļu (26,27123% pamatkapitāla)  kapitālsabiedrībā SIA “Priekuļu rapsis” izsole notiks 2018. gada 29. maijā plkst. 10:00 SIA „Hiponia” birojā Rīgā, Elizabetes ielā 41/43, 4.stāvā. Izsoles sākumcena EUR 47’000, nodrošinājums – EUR 4’700.

SIA “Hiponia” piederošo 209’960 pamatkapitāla daļu (86,00618% pamatkapitāla) kapitālsabiedrībā SIA “Tilžas rapsis” izsole notiks 2018. gada 30. maijā plkst. 10:00 SIA „Hiponia” birojā Rīgā, Elizabetes ielā 41/43, 4.stāvā. Izsoles sākumcena EUR 60’000, nodrošinājums – EUR 6’000.

Pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2018.gada 24. maijam plkst. 16:00.

Lai pieteiktos dalībai izsolē, pretendentiem līdz norādītajam termiņam jāiemaksā SIA „Hiponia” kontā Nr. LV66RIKO0002013264375 nodrošinājums un jāiesniedz pieteikums un citi izsoles noteikumos norādītie dokumenti.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA „Hiponia” mājas lapā www.hiponia.lv vai ierodoties SIA „Hiponia” birojā Rīgā, Elizabetes ielā 41/43, 4.stāvā darba dienās no plkst. 8:30 līdz 16:30.

SIA “Priekuļu rapsis” un SIA “Tilžas rapsis” pamatdarbība ir kaltes pakalpojumu un rapšu un graudu uzglabāšanas pakalpojumu sniegšana. SIA “Priekuļu rapsis” līdztekus rapša pirmapstrādei un uzglabāšanai veic arī lopbarības graudu un zālāju sēklu iepirkšanu, pirmapstrādi un tirdzniecību.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA „Hiponia”, tālr.: 67282080.


 

2017. gada 7. novembris

Hiponia deviņos mēnešos valstij atmaksā 12,1 miljonu eiro

 Šā gada deviņos mēnešos problemātisko aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums SIA “Hiponia” (Hiponia) valstij ir atmaksājis kopumā 12,1 miljonu eiro. No tiem 9,4 milj. eiro novirzīti pamatsummas dzēšanai un 1,8 milj. eiro samaksāti procentu maksājumos. Dažādu nodokļu un nodevu maksājumos šajā laika posmā Hiponia iemaksāja Valsts kasē aptuveni 0,9 milj. eiro.

2017. gada deviņos mēnešos Hiponia realizēja 184 īpašumus par kopējo summu 9,2 milj. eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Šogad veiksmīgi ir izdevies pabeigt investīciju objekta Ķekavas novadā, Baložos pārdošanu. Divas daudzdzīvokļu ēkas ar 90 dzīvokļiem iegādājās igauņu investori. Pilnībā ir izdevies pārdot dzīvokļus 60 dzīvokļu ēkā Brocēnos, kur lielās intereses dēļ tika rīkota izsole.

Papildus deviņos mēnešos jau valstij atmaksātajiem 12,1 miljonu eiro 2017. gada 18. oktobrī Hiponia veica maksājumu 2,4 milj. eiro apmērā, kas novirzīts pamatsummas dzēšanai. Kopš 2013. gada 28. jūnija līdz 2017. gada 01. novembrim Hiponia ir atmaksājusi valstij 76,3 milj. eiro, no tiem 58,6 milj. eiro pamatsummas dzēšanai un 17,7 milj. eiro procentu maksājumos.

Hiponia nodarbojas ar no bijušās VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” pārņemto problemātisko aktīvu pārvaldīšanu. Hiponia jaunus aizdevumus neizsniedz. Tās darbība ir vērsta uz maksimālu līdzekļu apjoma atgūšanu no izstrādājamā portfeļa. No portfeļa izstrādes iegūtie līdzekļi tiek novirzīti valsts aizdevuma atmaksai.

SIA „Hiponia”

Elizabetes ielā 41/43, Rīga, LV-1010
Tālr. 67282080; Fakss 67223705
birojs@hiponia.lv, www.hiponia.lv


 

 

 2017. gada 10. maijs 

“Hiponia” pagājušā gadā valstij atmaksā 16,9 miljonus euro

Problemātisko aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums SIA “Hiponia” (Hiponia) 2016. gadā valstij ir atmaksājis 16,9 milj. euro. No šīs summas 13,5 milj. euro novirzīti valsts aizdevuma pamatsummas atmaksai, bet 3,4 milj. euro novirzīti procentu maksājumos. Līdz 2016. gada 31. decembrim Hiponia valstij ir atmaksājusi kopumā 62,5 milj. euro, tai skaitā procentu maksājumos 15,7 milj. euro. Uzņēmums nodarbojas ar no VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” pārņemto problemātisko aizdevumu izstrādi un pārņemtā nekustamā īpašuma pārvaldību un realizāciju.

2016. gadā Hiponia ir aktīvi strādājusi nekustamo īpašumu portfeļa izstrādes jomā, realizācijā pakāpeniski izliekot visus portfelī esošos īpašumus, tajā skaitā arī problemātiskos. Atbilstoši uzņēmuma mērķiem pakāpeniski atgūt pēc iespējas vairāk līdzekļu no kredītportfeļa un īpašumu portfeļa, kopējais bilances apjoms ir pakāpeniski samazinājies. Kopējie aktīvi 2016. gada beigās, salīdzinot ar gada sākumu, samazinājās par 19,4 milj. euro jeb aptuveni 31%. Savukārt no aizdevumu izstrādes 2016. gadā uzņēmums saņēma kopsummā 7 milj. euro un realizēja nekustamos īpašumus par 12 milj. euro.

Pagājuša gadā starp lielākajiem Hiponia nekustamā īpašuma pārdošanas darījumiem var minēt dizaina un tehnoloģiju centru Lāčplēša ielā 101, Rīgā, biroju ēkas Liepājā Graudu ielā 45 un Fr.Brīvzemnieka ielā 52, kā arī daudzdzīvokļu īres namu Struktoru ielā 7, Rīgā un bērnudārza ēku Āraišu ielā 32, Rīgā. Uzņēmums apsaimnieko un tirgo 349 nekustamos īpašumus, kā arī apkalpo vairāk kā 1200 aizņēmējus. Interesentiem ir iespējas iegādāties gan komercplatības, gan dzīvojamās telpas visā Latvijas teritorijā. Piemēram, Liepājā šobrīd investoriem ir iespējas iegādāties tirdzniecības centru “baata”, bet Kokneses novadā viesu namu “Vino Rosso”. Informācija par piedāvātajiem uzņēmuma nekustamajiem īpašumiem pieejama Hiponia mājaslapā http://www.hiponia.lv/.

Atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumos noteiktajiem termiņiem līdz 2018. gada beigām Hiponia jāpabeidz tai nodoto problemātisko aktīvu izstrāde un nekustamo īpašumu pārdošana.  Paralēli aktīvu izstrādes turpināšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2016.  gada 31. maija lēmumam Hiponia ir uzsākusi aktivitātes sava nekustamā īpašuma un kredītportfeļa kā vienota kopuma piedāvāšanu tirgū.

SIA „Hiponia”
Elizabetes ielā 41/43, Rīga, LV-1010
Tālr. 67282080; Fakss 67223705
birojs@hiponia.lv, www.hiponia.lv


 2016. gada 1. augusts

 Hiponia pirms termiņa valstij atmaksā 3 miljonus euro

 SIA “Hiponia” (Hiponia) valstij pirms noteiktā termiņa ir atmaksājusi 3 miljonus euro. To ir izdevies paveikt, pateicoties pirmajā pusgadā veiksmīgi noslēgtajiem nekustamā īpašuma pārdošanas darījumiem. 2016. gada sešos mēnešos Hiponia ir atmaksājusi valstij 7,1 miljonu euro, no tiem 5,2 miljoni euro novirzīti aizdevuma pamatsummas dzēšanai un 1,9 miljoni euro samaksāti procentu maksājumos. Kopš 2013. gada valstij ir atmaksāti 56 miljoni euro. Papildus dažādu nodokļu un nodevu veidā ir samaksāti aptuveni 3,8 milj. eiro.

Šogad Hiponia veiksmīgi ir pārdevusi vairākus nekustamo īpašumus, tai skaitā tikko ir pabeigts divu nekustamo īpašumu pārdošanas darījums Liepājā, kā arī noslēgts nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 101, Rīgā, pārdošanas līgums.

Šobrīd pārdošanas procesā ir viens no lielākajiem un modernākajiem Liepājas tirdzniecības centriem “baata”. Divstāvu tirdzniecības centra veikali aizņem gandrīz 8000 kvadrātmetru tirdzniecības platību. Tirdzniecības centrs atvērts un darbojas jau kopš 2009. gada 30. aprīļa. Par šo īpašumu interesi ir izrādījuši vairāki potenciālie investori.

Uz 2016. gada 30. jūniju Hiponia nekustamā īpašuma portfelī bija 405 dažādu veidu nekustamie īpašumi visā Latvijā. Lielākā daļa Hiponia īpašumu atrodas reģionos. 2016. gada sešos mēnešos tika pārdoti 130 īpašumi. Ar visu nekustamo īpašumu piedāvājumu var iepazīties SIA “Hiponia” mājaslapā www.hiponia.lv.


 

2016. gada 25. jūlijs

 

Hiponia sekmīgi Liepājā pārdod divus nekustamos īpašumus

Hiponia ir veiksmīgi pabeigusi divu nekustamo īpašumu – Graudu ielā 45 un Friča Brīvzemnieka ielā 52, Liepājā, pārdošanas darījumus. Nekustamie īpašumu pārdoti par kopējo summu 870 000 eiro.

Nekustamais īpašums Liepājā, Graudu ielā 45, sastāv no administratīvās ēkas ar kopējo platību 2545,9 m2 un zemesgabala ar kopējo platību 640 m2. Nekustamais īpašums Friča Brīvzemnieka ielā 52, sastāv no zemes gabala 1571 m2 platībā un divām biroja ēkām. Viena no ēkām ir 3-stāvu biroja administratīva ēka ar kopējo platību 1000,9 m2, bet otra ēka ir 1-stāvu biroja ēka ar kopējo platību 67,3 m2.

Pretendenti savus piedāvājumus nekustamo īpašumu Graudu ielā 45 un Friča Brīvzemnieka ielā 52, Liepājā, iegādei varēja iesniegt, sākot no šā gada marta. Kopumā tika saņemti piecu pretendentu intereses apliecinājumi, gan iegādāties katru nekustamo īpašumu atsevišķi, gan abus kopā.

Hiponia izvērtēja nekustamo īpašumu iegādes piedāvājumus un noslēdza saimnieciski izdevīgākos pārdošanas darījumus attiecīgi ar SIA “Brīvzemnieka nams” un SIA “Graudu 45”. Pircēji samaksu par nekustamajiem īpašumiem ir veikuši, un nekustamo īpašumu iegādes darījumi ir pabeigti.

Hiponia šobrīd investoriem piedāvā iegādāties vienu no lielākajiem un modernākajiem Liepājas tirdzniecības centriem “baata”. Divstāvu tirdzniecības centra veikali aizņem gandrīz 8000 kv.m. tirdzniecības platību. Tirdzniecības centrs atvērts un veiksmīgi darbojas jau kopš 2009. gada 30. aprīļa. Savā darbības laikā tas ir kļuvis par vienu no liepājnieku iecienītākajām iepirkšanās un brīvā laika pavadīšanas vietām. Par šo īpašumu interesi ir izrādījuši vairāki potenciālie investori, šobrīd Hiponia izvērtē izteiktos iegādes piedāvājumus.

Ar visu nekustamo īpašumu piedāvājumu var iepazīties Hiponia mājaslapā www.hiponia.lv.


 

2016.gada 29.jūnijs

Par konsultanta atlasi

Lai nodrošinātu SIA „Hiponia” kredītportfeļa un nekustamā īpašuma portfeļa pārdošanas procesa organizēšanu, SIA „Hiponia” uzsāk pārdošanas konsultanta atlasi. Konsultanta atlases noteikumus var saņemt, nosūtot rakstisku iesniegumu (kurā norādīts tajā skaitā iesniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs) uz tenderRH@pa.gov.lv. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2016.gada 14.jūlija plkst. 15:00.


 

2016. gada 31. maijs

 

Hiponia valstij samaksājusi 48,8 miljonus eiro

Saskaņā ar VAS “Privatizācijas aģentūra” (PA) valdībai iesniegto ziņojumu par SIA “Hiponia” (Hiponia) darbības rezultātiem no 2013.gada 19.jūnija līdz 2015.gada 31.decembrim Hiponia valstij ir samaksājusi 45,6 milj. eiro. Papildus šajā periodā dažādu nodokļu un nodevu veidā ir samaksāti 3,2 milj. eiro.

Hiponia nodarbojas ar no VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” pārņemto problemātisko aktīvu pārvaldību un sava nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un pārdošanu. Hiponia jaunus aizdevumus neizsniedz. Uz 2015.gada 31.decembri Hiponia nekustamā īpašuma portfelis sastāvēja no 507 dažādu veidu nekustamiem īpašumiem visā Latvijā. Lielākā daļa Hiponia īpašumu atrodas reģionos.

2015.gadā tika pārdoti īpašumi par kopējo summu 12,5 milj. eiro. Īpašumu pārdošanu apgrūtina ne tikai portfeļa specifika (īpašumi reģionos, īpašumi ar apgrūtinājumiem), bet arī zemā aktivitāte nekustamo īpašumu tirgū, kā arī juridiska rakstura problēmas, tādas kā fiktīvi īres līgumi, īpašnieku nesakārtota dokumentācija, u.c.

Saskaņā ar 2013.gada 17.jūlija Eiropas Komisijas lēmumu līdz 2018.gada beigām Hiponia ir jāizstrādā tai nodotie problemātiskie aktīvi un jāpārdod tai piederošie īpašumi. Termiņa ierobežojums, faktiskā situācija nekustāmā īpašuma tirgū un tirgus attīstības prognozes nosaka nepieciešamību veikt korekcijas valsts aizdevuma atmaksas grafikā.

Turpmākajā darbības periodā Hiponia plāno turpināt aktīvu nekustamo īpašumu portfeļa izstrādi, realizācijā izliekot visus portfelī esošos īpašumus, tajā skaitā arī problemātiskos. Pārņemto aizdevumu izstrādes jomā plānots veicināt pārkreditāciju un nodrošinājuma īpašumu labprātīgu pārdošanu.

Hiponia (bijusī sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra”) tika dibināta 1999. gadā. To dibināja valsts akciju sabiedrība „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (pēc pārveides – AS „ Attīstības finanšu institūcija Altum”). Izpildot Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīlī pieņemto lēmumu, 2013.gada 28.jūnijā par Hiponia vienīgo dalībnieku kļuva PA.


 

2016. gada 24. marts

Investoriem piedāvā iegādāties

Liepājas modernāko un lielāko tirdzniecības centru “baata”

SIA “Hiponia” investoriem piedāvā iegādāties vienu no lielākajiem un modernākajiem Liepājas tirdzniecības centriem “baata”. Divstāvu tirdzniecības centra veikali aizņem gandrīz 8000 kv.m. tirdzniecības platību. Tirdzniecības centrs atvērts un veiksmīgi darbojas jau kopš 2009. gada 30. aprīļa. Savā darbības laikā tas ir kļuvis par vienu no liepājnieku iecienītākajām iepirkšanās un brīvā laika pavadīšanas vietām.

Ēkas kopējā platība ir 7710,4 kv.m, zemesgabala platība – 11 847 kv.m. Pašlaik “baata” ir vairāk nekā 30 tirdzniecības vietas, t.sk. veikali, pakalpojumu sniedzēji un restorāns. Centra 1.stāva enkurnomnieks ir pārtikas preču veikals “Mego”, 2.stāva enkurnomnieks – jauniešu apģērbu veikals “New Yorker”. Kopumā iznomātas 94% tirdzniecības platību. Investori tirdzniecības centru “baata” var iegādāties par 4 000 000 eiro.

Īpašums atrodas Liepājas Dienvidrietumu rajonā, Klaipēdas ielā – vienā no centrālajām ielām ar intensīvu satiksmi. Centra atrašanās vietai ir vairākas priekšrocības – blakus ir izeja uz pludmali, tramvaja līnija, maģistrālā Klaipēdas iela, kas pāriet Klaipēdas šosejā. Tirdzniecības centra „baata” apmeklētājiem tiek nodrošināts bezmaksas WiFi, plaša autostāvvieta un riteņu novietnes.

Tirdzniecības centra nosaukums cēlies no avota „baata”, kas atrodas Vaiņodes pagastā un centra dizainā izmantoti tradicionāli latviskā stila elementi – grīdu klāj Kurzemes tautiskie raksti, kas veidoti no dažādu krāsu flīzēm, interesants un oriģināls ir centra apgaismojums. Arhitektūras un interjera dizaina autors ir arhitektūras birojs „8 A.M.” Projekta būvniecība tika uzsākta 2007. gada nogalē un tajā kopumā tika investēti gandrīz 10 miljoni eiro.


 

 


2015.gada 29.oktobris

Hiponia darbu sāk jauna valde

SIA “Hiponia” (Hiponia) dalībnieku sapulce darbam uzņēmuma valdē iecēla Ilzi Bērziņu, Andi Renci un Egilu Zariņu. Kandidātus darbam valdē apstiprināšanai rekomendēja nominācijas komisija, kurā darbojās VAS “Privatizācijas aģentūra” (PA), Ekonomikas un Finanšu ministriju pārstāvji. Hiponia iepriekšējās valdes locekļi turpinās darbu uzņēmumā amatos, kurus kā valdes locekļi viņi savienoja līdz šim.

Nominācijas komisija izvērtēja vairāk kā desmit valdes locekļa amata kandidātus. Apstiprināšanai darbam valdē tika izvirzīti Ilze Bērziņa, Andis Rencis un Egils Zariņš. Ilzei Bērziņai ir maģistra grāds tiesību zinātnēs un pieredze jurisprudences jomā, tai skaitā maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesa lietās. Ilze Bērziņa iepriekš ir strādājusi vairākos juridiskos birojos. Andim Rencim ir maģistra grāds tiesību zinātnēs. Iepriekš viņš ir strādājis VAS „Valsts nekustamie īpašumi” kā iekšējā audita un revīzijas daļas vadītājs. Egilam Zariņam ir nozīmīga uzņēmumu vadības pieredze, ieņemot valdes locekļu amatus SIA „Vides investīciju fonds”, VAS „Privatizācijas aģentūra” un AS „Pasažieru vilciens”.


2015. gada 16. septembris

Hiponia ledus halli iegādājas izsoles uzvarētājs SIA “Jaunatnes Hokeja centrs”

SIA “Hiponia” (Hiponia) ledus halli Rīgā, Brīvības gatvē 335 (iepriekšējā adrese Brīvības gatve 333), pārdeva izsoles uzvarētājam SIA “Jaunatnes Hokeja centrs”. Ledus halle jūnijā tika pārdota atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par izsoles cenu 1,1 milj. eiro. Izsolē piedalījās divi pretendenti, kuriem konkurējot, izsoles sākumcena tika pārsniegta par 100 tūkst. eiro. Šobrīd darījums ir pabeigts un jaunais halles īpašnieks ir uzsācis halles apsaimniekošanu.

Izsolē tika piedāvāts iegādāties aprīkotu un funkcionējošu ledus halli Rīgā, Brīvības gatvē 333, kas atrodas Latvijas Sporta akadēmijas teritorijā. Ledus halles ekspluatācija uzsākta 2006. gadā. Izsolē piedāvātā lietu kopība ietver nekustamo īpašumu – 2-stāvu ledus halli un kustamo mantu. Ledus hallē tiek veikta saimnieciskā darbība. Halles kopējā platība ir 4021,7 m2, ledus laukuma izmēri 58m x 28m. Ledus halles tribīnes aprīkotas ar 320 sēdvietām un papildus stāvvietām.

Izsolē pārdotā ledus halle ir viens no daudziem nekustamā īpašuma objektiem, ko Hiponia piedāvā iegādāties. Uz 2015.gada sākumu Hiponia portfelī kopumā bija 767 nekustamie īpašumi.

SIA „Hiponia”
Elizabetes 41/43, Rīga, LV-1010
Tālr. 67282080; Fakss 67223705
birojs@hiponia.lv, www.hiponia.lv


 

2015. gada 14. jūlijs

Veiktas izmaiņas Hiponia valdē

SIA „Hiponia” (Hiponia) valdes priekšsēdētājs Vladimirs Loginovs ir izbeidzis darbu uzņēmumā un ir atkāpies no valdes priekšsēdētāja amata. Hiponia valdē turpinās strādāt Vera Adiņa un Juris Reinis.
Jaunu Hiponia valdes locekli uzņēmuma kapitāla daļu īpašnieks VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) izraudzīs atbilstoši labas pārvaldības principiem un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā ietvertajiem nosacījumiem. PA izveidos nominācijas komisiju, lai veiktu valdes locekļa atlasi, balstoties uz profesionalitātes un kompetences kritērijiem.

 

 

2015. gada 17. jūnijs

Hiponia izsolē veiksmīgi pārdod Rīgā ledus halli

SIA „Hiponia” (Hiponia) izsolē veiksmīgi pārdeva ledus halli Rīgā, Brīvības gatvē 333 par izsoles cenu 1,1 milj. euro. Izsolē piedalījās divi pretendenti, kuriem konkurējot, izsoles sākumcena tika pārsniegta par 100 tūkst. euro. Saskaņā ar izsoles noteikumiem esošajam halles nomniekam, kā arī zemes īpašniekam divu mēnešu laikā ir iespēja izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties ledus halli par izsolē noteikto cenu.

 Ledus halle tika pārdota atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsolē tika piedāvāts iegādāties aprīkotu un funkcionējošu ledus halli Rīgā, Brīvības gatvē 333, kas atrodas Latvijas Sporta akadēmijas teritorijā. Ledus halles ekspluatācija uzsākta 2006. gadā. Izsolē piedāvātā lietu kopība ietver nekustamo īpašumu – 2-stāvu ledus halli un kustamo mantu. Ledus hallē tiek veikta saimnieciskā darbība. Halles kopējā platība ir 4021.7 m2, ledus laukuma izmēri 58m x 28m. Ledus halles tribīnes aprīkotas ar 320 sēdvietām un papildus stāvvietām.

 Izsolē pārdotā ledus halle ir viens no daudziem nekustāmā īpašuma objektiem, ko Hiponia piedāvā iegādāties. Uz 2015. gada sākumu Hiponia portfelī kopumā bija 767 nekustāmie īpašumi.

SIA „Hiponia”
Elizabetes 41/43, Rīga, LV-1010
Tālr. 67282080; Fakss 67223705
birojs@hiponia.lv, www.hiponia.lv


 2015. gada 26. maijs

 

Atvērto durvju dienas jaunajos projektos

Rīgā, Pārdaugavā, Kartupeļu ielā 35 un Ošu ielā, Vimbukrogā, Ķekavas novadā

SIA „Hiponia” 30. un 31. maijā no plkst. 10.00 līdz 17.00 Atvērto durvju dienās piedāvā iepazīties ar dvīņu un rindu māju ciematu Ošu ielā, Vimbukrogā, Ķekavas novadā un mājokļiem Rīgā, Pārdaugavā, Kartupeļu ielā 35. Atvērto durvju dienu laikā visiem interesentiem tiks dota iespēja iepazīties ar projektiem un saņemt Hiponia darījumu speciālistu un pārvaldnieku profesionālas konsultācijas par nekustamo īpašumu. Apmeklētājiem būs unikāla iespēja izmantot īpašus cenu piedāvājumus mājokļu iegādei līdz pat 5. jūnijam. Būs pieejamas arī „DNB bankas” un „Swedbank” kredītu speciālistu konsultācijas par mājokļu kreditēšanas iespējām.

Projekts, kas apvieno dzīvokļa un privātmājas labākās īpašības, Rīgā, Pārdaugavā, Kartupeļu ielā 35

Rīgā, Pārdaugavā, Kartupeļu ielā 35 pārdošanā tiek piedāvātas rindu mājas 6 sekcijas platībās no 171 līdz 226 kv.m, 5 no sekcijām ir ar pelēko un viena – ar pilnu iekšējo apdari. Visām rindu mājas sekcijām ir viens vai divi balkoni un terases, kuru platības ir no 2.6 līdz 10.1 kv.m, garāža ar automātiski paceļamiem vārtiem. Teritorija ēkas fasādes pusē ir bruģēta, izveidota plaša zaļā zona ar zālāju un dekoratīvo koku stādījumiem, kā arī izbūvēta terase mājas iedzīvotāju lietošanai. Piemājas teritorija nožogota, uzstādīti automātiskie vārti.

Rindu māja atrodas Rīgā, Ziepniekkalna mikrorajonā, posmā starp Graudu un Sīpolu ielām, 400 m attālumā no Bauskas ielas. Klusa un apzaļumota teritorija. Visi nepieciešamie infrastruktūras objekti – skolas, bērnudārzi, veikali, medicīnas iestādes atrodas tiešā tuvumā un ir viegli sasniedzami gan ar sabiedrisko transportu, gan ar personīgo auto. Pilsētas sabiedriskais transports atrodas tikai 400 metru attālumā: pa Saulkalnes ielu kursē trolejbusi un autobusi, savukārt Bauskas ielā pieejami tramvaji un autobusi. Tuvākās pieturvietas atrodas Saulkalnes un Bauskas ielās.

Vairāk par projektu: http://www.hiponia.lv/property/riga-kartupelu-iela-35/

Dvīņu māju ciemats Vimbukrogā, Ķekavas novadā

Ķekavas novadā, Ošu ielā, Vimbukrogā, tiek piedāvāti mājokļi jaunu un kvalitatīvu rindu un dvīņu māju ciematā. Pārdošanā ir divstāvu mājokļi ar „balto apdari” platībās no 165 līdz 216 kv.m. Katram mājoklim piesaistīts zemes gabals 300 – 650 kv.m. platībā. Mājokļi ir ar ērtu un praktisku plānojumu. Pirmajā stāvā plaša viesistaba apvienota ar virtuvi, sanmezgls un saimnieciskā telpa ar individuālu gāzes apkures katlu. Viesistabā ir paredzēta vieta kamīnam. Otrajā stāvā trīs guļamistabas, sanmezgls un divas terases. Bēniņus ir iespējams pārveidot par mansarda stāvu ar kopējo platību ~75 kv.m. Katrai māju sekcijai ir garāža (vienai vai divām automašīnām) ar automātiski paceļamiem vārtiem. Gāzes apkure, centralizēta ūdensapgāde (artēziskais urbums), pilsētas kanalizācija, elektroapgāde.

Ciemats atrodas netālu no Daugavas, tikai 20-30 min. braucienā no Rīgas pilsētas centra. Apkārtējā teritorija ir klusa un apzaļumota. Tuvumā atrodas visi nepieciešamākie infrastruktūras objekti un autobusa pietura.

Vairāk par projektu: http://www.hiponia.lv/property/majoklis-jaunu-un-kvalitativu-rindu-un-dvinu-maju-ciemata-osu-iela-vimbukroga-kekavas-novada/

Plašāku informāciju var iegūt „Hiponia” mājaslapā www.hiponia.lv vai arī vēršoties pie uzņēmuma speciālistiem Rīgā, Elizabetes ielā 41/43, tālr.67282080.

SIA „Hiponia”
Elizabetes 41/43, Rīga, LV-1010
Tālr. 67282080; Fakss 67223705
birojs@hiponia.lv, www.hiponia.lv

2015. gada 19. maijs

Hiponia izsolē pārdos ledus halli Rīgā

SIA „Hiponia” (Hiponia) izsolē piedāvā iegādāties ledus halli Rīgā, Brīvības gatvē 333. Interesenti varēs īpašumā iegūt aprīkotu un funkcionējošu ledus halli, kas atrodas Latvijas Sporta akadēmijas teritorijā. Ledus halles ekspluatācija uzsākta 2006. gadā.

Izsolē piedāvātā lietu kopība ietver nekustamo īpašumu – 2-stāvu ledus halli un kustamo mantu. Halle atrodas Rīgā, Brīvības gatvē 333, Teikas rajonā – vietā ar labi attīstītu infrastruktūru. Ledus hallē tiek veikta saimnieciskā darbība. Halles kopējā platība ir 4021.7 m2, ledus laukuma izmēri 58m x 28m. Ēkas otrajā stāvā ir izvietota kafejnīca un klientu apkalpošanas zāle, no kuras iespējams nokļūt atsevišķās biroju telpās un ledus arēnas tribīnēs. Ledus halles tribīnes aprīkotas ar 320 sēdvietām un papildus stāvvietām.

Ledus halle tiks pārdota atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsoles sākuma cena ir noteikta 1 milj. EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, kas tiek piemērots izsoles priekšmetā ietilpstošajai kustamajai mantai. Pretendentu pieteikšanās termiņš ir noteikts līdz 2015. gada 15. jūnijam (ieskaitot). Izsole notiks 2015. gada 17. jūnijā plkst. 10:00 SIA „Hiponia” birojā Rīgā, Elizabetes ielā 41/43, 4.stāvā.

Lai pieteiktos dalībai izsolē, pretendentiem līdz norādītajam termiņam jāiemaksā  nodrošinājums 100 000 EUR apmērā un jāiesniedz pieteikums un citi izsoles noteikumos norādītie dokumenti. Ar izsoles noteikumiem un informāciju par ledus halli var iepazīties Hiponia mājaslapā www.hiponia.lv vai ierodoties Hiponia birojā Rīgā, Elizabetes ielā 41/43, 4.stāvā darba dienās no plkst. 8:30 līdz 16:30. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Hiponia pa tālruni 67282080.

SIA „Hiponia”
Elizabetes 41/43, Rīga, LV-1010
Tālr. 67282080; Fakss 67223705
birojs@hiponia.lv, www.hiponia.lv


2015. gada 16. marts

„Hiponia” Lieldienu akcija – „Pavasaris klāt! Tev jau ir sava ligzda?”

Atsaucoties uz mājokļu meklētāju intereses pieaugumu pavasarī, „Hiponia” speciālā Lieldienu akcijā piedāvā iespēju izdevīgi iegādāties nekustamos īpašumus visā Latvijā. Akcijas laikā, kas norisināsies no 16. marta līdz 10. aprīlim, interesenti savas „ligzdas” iekārtošanai varēs piemeklēt dzīvokli vai māju par īpašām akcijas cenām.

Akcijā tiek piedāvāti nekustamie īpašumi visā Latvijā, gan pilsētās, gan lauku teritorijās. Piemēram, Ikšķilē ir iespējams iegādāties jaunu dzīvojamo māju, kas atrodas aptuveni 350 m no Daugavas un 3 km no Ikšķiles centra savrupmāju apbūves teritorijā. Liepājā iespējams iegādāties trīs istabu dzīvokli pilsētas centrā. Piedāvājumā ir gan dzīvokļi, gan dzīvojamās mājas. Savas „ligzdas” meklētāji varēs atrast makam atbilstošu īpašumu, jo piedāvājumā ir nekustamie īpašumi, sākot no 1600 eiro. Visi nekustamie īpašumi, kas tiek piedāvāti akcijā, ir publicēti „Hiponia” mājaslapā www.hiponia.lv.

Akcijas noteikumi paredz, ka pircējiem jārezervē nekustamais īpašums laika periodā no 16. marta līdz 10. aprīlim plkst. 17:00. Rezervējot akcijas īpašumu, pirkuma līgums jānoslēdz 10 dara dienu laikā no iesnieguma saņemšanas.

Par Lieldienas akcijas noteikumiem un piedāvājumu plašāku informāciju var iegūt „Hiponia” mājaslapā www.hiponia.lv, vai arī vēršoties pie uzņēmuma speciālistiem Rīgā, Elizabetes ielā 41/43, tālr.67282080.


2014.gada 24.novembris

Veiktas izmaiņas SIA „Hiponia” valdē

SIA „Hiponia” vienīgais dalībnieks – VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) pieņēma iepriekšējā SIA „Hiponia” valdes priekšsēdētaja Anša Spridzāna iesniegumu par atkāpšanos no valdes priekšsēdētāja amata. Valdes locekļa amatā dalībnieks iecēla SIA „Hiponia” Nodrošinājuma pārvaldības departamenta vadītāju Veru Adiņu.

Ansis Spridzāns, bijušais  PA valdes priekšsēdētājs, lūdza SIA „Hiponia” dalībnieku atcelt viņu no SIA „Hiponia” valdes priekšsēdētāja amata, jo likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” nosaka bijušajām amatpersonām komercdarbības ierobežojumus attiecībā uz amatpersonas pārraudzībā bijušiem uzņēmumiem par kuriem amatpersona pieņēmusi lēmumus. Iepriekš amatu savienošanas kārtībā A.Spridzāns papildus darbam PA valdes priekšsēdētāja amatā bez atalgojuma ieņēma arī SIA „Hiponia” valdes priekšsēdētāja amatu.

Lai nodrošinātu SIA „Hiponia” pilnvērtīgu darbu, dalībnieks uzņēmuma valdē iecēla uzņēmuma ilggadēju darbinieci Veru Adiņu. V.Adiņa SIA „Hiponia” strādā kopš 2002.gada un ir pieredzējusi speciāliste nekustamo īpašumu darījumu jomā. V.Adiņai ir maģistra grāds inženierzinātnēs. Papildus darbam valdes locekļa amatā V.Adiņa turpinās darbu arī kā SIA „Hiponia” Nodrošinājuma pārvaldības departamenta vadītāja. Uzņēmuma valdē turpina darboties valdes loceklis Juris Reinis, kā arī Vladimirs Loginovs, kurš ievēlēts par valdes priekšsēdētāju

SIA „Hiponia” nodarbojas ar no bijušās valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” pārņemto problemātisko aktīvu pārvaldīšanu. Uzņēmuma portfelī ir aptuveni 800 nekustamie īpašumi un uzņēmums apkalpo aptuveni 1600 aizņēmējus. Izpildot Ministru kabineta lēmumu, 2013.gadā PA kļuva par uzņēmuma 100% kapitāla daļu īpašnieci.


Atvērto durvju dienas 25.un 26.oktobrī, no 10:00 līdz 17:00 jaunajos projektos “Sapņu terases”, Baložos un Ošu ielā, Vimbukrogā, Ķekavas novadā!

  

SIA „Hiponia” 25. un 26.oktobrī no plkst. 10.00 līdz 17.00 Atvērto durvju dienās piedāvā iepazīties ar dvīņu un rindu māju ciematu Ošu ielā, Vimbukrogā, Ķekavas novadā un dzīvokļu projektu „Sapņu terases”, Skolas ielā, Baložos. Atvērto durvju dienu laikā visiem interesentiem tiks dota iespēja iepazīties ar projektiem un saņemt „Hiponia” darījumu speciālistu un pārvaldnieku profesionālas konsultācijas par nekustamo īpašumu. Visiem apmeklētājiem būs unikāla iespēja izmantot īpašus cenu piedāvājumus mājokļu iegādei līdz pat oktobra beigām. Būs pieejamas arī „DNB bankas”, „Swedbank” un „Citadele” kredītu speciālistu konsultācijas par mājokļu kreditēšanas iespējām.
Vairāk informācija pa tālruņiem 28353542 vai 67282080 un „Hiponia” mājaslapā http://www.hiponia.lv/.

Daudzdzīvokļu mājas „Sapņu terases”, Baložos

Jauns mūsdienīgs māju komplekss „Sapņu terases” sastāv no piecām četrstāvu un divām piecstāvu ēkām. Šobrīd pārdošanā tiek piedāvāti plaši divstāvu dzīvokļi un ērti divistabu dzīvokļi. Dzīvokļu kopējā platība ir no 74 līdz 183 kv.m. Visi dzīvokļi ir ar pabeigtu pilnu iekšējo apdari. Katrs dzīvoklis ir aprīkots ar individuālu siltuma skaitītāju, kas ļaus Jums kontrolēt ikmēneša siltumenerģijas patēriņu. Iedzīvotāju ērtībai pie mājas atrodas bruģēta autostāvvieta, savukārt par drošību parūpēsies 24h videonovērošana un apsardze. Labiekārtota piemājas teritorija ar bērnu rotaļu laukumiem, apstādījumiem un bruģētiem celiņiem.

Komplekss „Sapņu terases” atrodas Baložos, Skolas ielā, tikai 20 minūšu braucienā no Rīgas pilsētas centra. Ekoloģiski tīra un labvēlīga vide, blakus priežu mežam. Ļoti labi attīstīta infrastruktūra un ērta satiksme. 5.minūšu gājiena attālumā atrodas Rīgas satiksmes 23.autobusa un mikroautobusa Rīga-Baloži pieturvieta. Kompleksa tuvumā atrodas Baložu pilsētas vidusskola ar pirmsskolas grupām, mūsdienīgs sporta komplekss, bērnudārzi „Avotiņš” un „Raibā pupa”, Baložu kultūras nams ar pilsētas bibliotēku, skvērs, kā arī tirdzniecības centrs.

Piedāvājumā divistabu un četristabu dzīvokļi. Dzīvokļu cenas sākot no 63 500 eiro.

Dvīņu māju ciemats Vimbukrogā, Ķekavas novadā

Ķekavas novadā, Ošu ielā, Vimbukrogā, tiek piedāvāts mājoklis jaunu un kvalitatīvu rindu un dvīņu māju ciematā. Piedāvājam iegādāties divstāvu mājokļus ar „balto apdari” platībās no 165 līdz 216 kv.m. Katram mājoklim piesaistīts zemes gabals 300 – 650 kv.m. platībā. Mājokļi ir ar ērtu un praktisku plānojumu. Pirmajā stāvā plaša viesistaba apvienota ar virtuvi, sanmezgls un saimnieciskā telpa ar individuālu gāzes apkures katlu. Viesistabā ir paredzēta vieta kamīnam. Otrajā stāvā trīs guļamistabas, sanmezgls un divas terases. Bēniņus ir iespējams pārveidot par mansarda stāvu ar kopējo platību ~75 kv.m. Katrai māju sekcijai ir garāža (vienai vai divām automašīnām) ar automātiski paceļamiem vārtiem. Gāzes apkure, centralizēta ūdensapgāde (artēziskais urbums), pilsētas kanalizācija, elektroapgāde.

Ciemats atrodas netālu no Daugavas, tikai 20-30 min. braucienā no Rīgas pilsētas centra. Apkārtējā teritorija ir klusa un apzaļumota. Tuvumā atrodas visi nepieciešamākie infrastruktūras objekti un autobusa pietura.

Mājokļu cenas sākot no 99 000 eiro.

Īpaši izdevīgi piedāvājumi!

Nāc un izvēlies sev mājokli!

 


SIA „Hiponia” izsludina cenu aptauju par nekustamo īpašumu Liepājā, Ventas ielā 2-33.

Ar cenu aptaujas nolikumu var iepazīties mūsu mājas lapā www.hiponia.lv ,sadaļā „Jaunumi”.

Aicinām Jūs iesniegt piedāvājumus līdz 2014. gada 22. oktobrim, plkst.17:00.

Ja Jums ir nepieciešama papildus informācija vai ir neskaidrības, lūdzam sazināties ar vecāko darījumu speciālisti Signi Salieti, tālrunis 67774373, 29565052, elektroniski uz e-pastu: signe.saliete@hiponia.lv

Cenu aptaujas nolikums „Liepaja Ventas 2-33” PDF

Pielikums piedavajuma anketa DOC


2014.gada 1.oktobris

SIA „Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra”

turpmāk būs SIA „Hiponia”

Ar šā gada 1.oktobri SIA „Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra” maina nosaukumu un turpmāk būs SIA „Hiponia”. Nosaukumu maiņa pabeigs uzņēmuma pārveides procesu, kura ietvaros SIA „Hiponia” no VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (tagad – VAS ”Latvijas attīstības finanšu institūcija Altum”) nonāca VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) īpašumā. Uzņēmums ir ieguvis ne tikai jaunu nosaukumu, bet arī jaunu korporatīvo atpazīstamību, kas palīdzēs turpmāk konkurēt nekustamo īpašumu tirgū.

SIA „Hiponia” pamatdarbība ir nekustamo īpašumu tirdzniecība un apsaimniekošana. Uzņēmuma portfelī ir aptuveni 800 nekustamie īpašumi un uzņēmums apkalpo aptuveni 1600 aizņēmējus. SIA „Hiponia” piedāvā iegādāties dažādus nekustamos īpašumus – dzīvokļus, mājas, jaunbūves, zemi, komercdarbības un investīciju objektus, kā arī kustamo mantu (specializētās iekārtas un aprīkojumu), dažādās vietās visā Latvijas teritorijā. Visi īpašumi, kas tiek pārdoti, iznomāti vai izīrēti, pieder SIA „Hiponia”, tāpēc klientiem, noslēdzot darījumus, nav jāmaksā starpniecības maksa.  SIA „Hiponia” sniedz atbalstu klientiem darījuma noformēšanā – sagatavo pirkuma līgumu, nodrošina notāra pakalpojumus uzņēmuma birojā un sniedz konsultācijas jautājumos par īpašuma tiesību reģistrēšanu  zemesgrāmatā.

SIA „Hiponia” jaunus aizdevumus neizsniedz, bet tās darbība ir vērsta uz maksimālu līdzekļu apjoma atgūšanu no pārvaldītā portfeļa. No nekustamo īpašumu atsavināšanas iegūtie līdzekļi tiek novirzīti valsts aizdevuma atmaksai. Uz 2014.gada 1.oktobri valstij ir atmaksāti 17 miljoni euro, no tiem pirms noteiktā termiņa pārskaitīti 10 miljoni euro. Procentu maksājumos valstij ir samaksāti 6 miljoni euro. Valsts aizdevuma atlikums uz šo brīdi ir 82 milj. euro.

SIA „Hiponia” 100% kapitāla daļu īpašniece ir PA.

SIA „Hiponia”
Elizabetes 41/43, Rīga, LV-1010
Tālr. 67282080; Fakss 67223705
Mob. tālr. +371 22019025
birojs@hiponia.lv, www.hiponia.lv