Meklēt īpašumu

Meklēt īpašumu

 
 
-
-
Meklēt Kartē

Cenu aptaujas

Hiponia nav pasūtītājs likuma „Publisko iepirkumu likums” izpratnē, tāpēc veicot iepirkumus, tai nav jāpiemēro „Publisko iepirkumu likums”.
Tomēr, lai nodrošinātu atbilstošākā (saimnieciski izdevīgākā vai zemākās cenas) piedāvājuma izvēli, Hiponia atbilstoši tās iekšējos normatīvajos dokumentos noteiktajiem nosacījumiem un kārtībai rīko cenu aptaujas, cenu salīdzināšanas, konkursus.
Atbilstoši SIA „Hiponia” iekšējos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem un kārtībai informācija par iepirkumiem tiek publicēta Hiponia mājaslapā.
Šobrīd izsludinātas šādas cenu aptaujas:

w