Meklēt īpašumu

Meklēt īpašumu

 
 
-
-
Meklēt Kartē

Finanšu informācija

Latvijas Republikas Ministru kabinets 2013.gada 2.aprīlī pieņēma lēmumu par Hiponia kapitāldaļu atsavināšanu VAS „Privatizācijas aģentūra”. 2013.gada 27.jūnijā Latvijas Republika piešķīra Hiponia aizdevumu 99,2 milj. euro apmērā (69,7 milj. latu) kredītsaistību pret VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” dzēšanai. 2013.gada 28.jūnijā Hiponia kapitāldaļas tika atsavinātas VAS „Privatizācijas aģentūra”.

Kopš 2013.gada 28.jūnija un līdz 2016.gada 31.decembrim Hiponia atmaksāja Latvijas Republikai 62,5 milj. euro, no tiem 46,8 milj. euro novirzīti pamatsummas dzēšanai un 15,7 milj. euro samaksāti procentu maksājumos.

Dažādu nodokļu un nodevu maksājumos laika periodā no 2013.gada 28.jūnija līdz 2016.gada 31.decembrim Hiponia ir samaksājusi Latvijas valstij aptuveni 4,1 milj. euro. Minētajā periodā Hiponia pārdeva 893 īpašumus par kopējo summu 40,6 milj. euro ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Uz 2017.gada sākumu Hiponia portfelī bija 349 nekustamie īpašumi par kopējo tirgus vērtību 31,0 milj. euro.

Papildu informācija par 2017. gada 9 mēnešiem:

2017.gada deviņos mēnešos Hiponia atmaksāja Latvijas Republikai 11,2 milj. euro, no tiem 9,4 milj. euro novirzīti pamatsummas dzēšanai un 1,8 milj. euro samaksāti procentu maksājumos. Valsts aizdevuma atlikums 2017.gada 30.septembrī sastādīja 43 milj. euro.

Dažādu nodokļu un nodevu maksājumos laika periodā no 2017.gada 01.janvāra līdz 2017.gada 30.septembrim, Hiponia ir samaksājusi Latvijas valstij aptuveni 0,9 milj. euro. Minētajā periodā Hiponia pārdeva 184 īpašumus par kopējo summu 9,2 milj. euro ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Gada pārskati

2013.gada pārskats

2014.gada pārskats

2015. gada pārskats

2016.gada pārskats

Neauditētie ceturkšņu un pusgada pārskati

Operatīvie 2015.gada 1.ceturkšņa pārskati

Operatīvie 2015.gada 1.pusgada pārskati

Operatīvie 2016.gada 1.ceturkšņa pārskati

Operatīvie 2016.gada 1.pusgada pārskati

Operatīvie 2016.gada 9 mēnešu pārskati

Operatīvie 2016.gada 12 mēnešu pārskati

Operatīvie 2017.gada 1.ceturkšņa pārskati

Operatīvie 2017.gada 1.pusgada pārskati

Operatīvie 2017.gada 9 mēnešu pārskati

w