Meklēt īpašumu

Meklēt īpašumu

 
 
-
-
Meklēt Kartē

Finanšu informācija

Latvijas Republikas Ministru kabinets 2013. gada 2. aprīlī pieņēma lēmumu par Hiponia kapitāldaļu atsavināšanu VAS „Privatizācijas aģentūra”. 2013. gada 27. jūnijā Latvijas Republika piešķīra Hiponia aizdevumu 99,2 milj. euro apmērā (69,7 milj. latu) kredītsaistību pret VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” dzēšanai. 2013. gada 28. jūnijā Hiponia kapitāldaļas tika atsavinātas VAS „Privatizācijas aģentūra”.

Kopš 2013. gada 28. jūnija un līdz 2017. gada 31. decembrim Hiponia atmaksāja Latvijas Republikai 79,8 milj. euro, no tiem 61,8 milj. euro novirzīti pamatsummas dzēšanai un 18 milj. euro samaksāti procentu maksājumos.

Dažādu nodokļu un nodevu maksājumos laika periodā no 2013. gada 28. jūnija līdz 2017. gada 31. decembrim Hiponia ir samaksājusi Latvijas valstij aptuveni 5,7 milj. euro. Minētajā periodā Hiponia pārdeva 1126 īpašumus par kopējo summu 54,3 milj. euro ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Uz 2018. gada sākumu Hiponia portfelī bija 137 nekustamie īpašumi par kopējo tirgus vērtību 13,8 milj. euro.

Papildu informācija par 2018. gada 9 mēnešiem:

2018. gada deviņos mēnešos Hiponia atmaksāja Latvijas Republikai 8,8 milj. euro, no tiem 7,6 milj. euro novirzīti pamatsummas dzēšanai un 1,2 milj. euro samaksāti procentu maksājumos. Valsts aizdevuma atlikums 2018. gada 30. septembrī sastādīja 29,8 milj. euro.

Dažādu nodokļu un nodevu maksājumos laika periodā no 2018. gada 01. janvāra līdz  2018. gada 30. septembrim Hiponia ir samaksājusi Latvijas valstij aptuveni 0,6 milj. euro. Minētajā periodā Hiponia pārdeva 109 īpašumus par kopējo summu 5,3 milj. euro ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Gada pārskati

2013.gada pārskats

2014.gada pārskats

2015. gada pārskats

2016.gada pārskats

2017.gada pārskats

Neauditētie ceturkšņu un pusgada pārskati

Operatīvie 2015.gada 1.ceturkšņa pārskati

Operatīvie 2015.gada 1.pusgada pārskati

Operatīvie 2016.gada 1.ceturkšņa pārskati

Operatīvie 2016.gada 1.pusgada pārskati

Operatīvie 2016.gada 9 mēnešu pārskati

Operatīvie 2016.gada 12 mēnešu pārskati

Operatīvie 2017.gada 1.ceturkšņa pārskati

Operatīvie 2017.gada 1.pusgada pārskati

Operatīvie 2017.gada 9 mēnešu pārskati

Operatīvie 2017.gada 12 mēnešu pārskati

Operatīvie 2018.gada 1.ceturkšņa pārskati

Operatīvie 2018.gada 1.pusgada pārskati

Operatīvie 2018.gada 9 mēnešu pārskati

w