Meklēt īpašumu

Meklēt īpašumu

 
 
-
-
Meklēt Kartē

Finanšu informācija

Latvijas Republikas Ministru kabinets 2013. gada 2. aprīlī pieņēma lēmumu par Hiponia kapitāldaļu atsavināšanu VAS „Privatizācijas aģentūra”. 2013. gada 27. jūnijā Latvijas Republika piešķīra Hiponia aizdevumu 99,2 milj. euro apmērā (69,7 milj. latu) kredītsaistību pret VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” dzēšanai. 2013. gada 28. jūnijā Hiponia kapitāldaļas tika atsavinātas VAS „Privatizācijas aģentūra”.

Kopš 2013. gada 28. jūnija un līdz 2019. gada 31. decembrim Hiponia atmaksāja Latvijas Republikai 92,3 milj. euro, no tiem 72,5 milj. euro novirzīti pamatsummas dzēšanai un 19,8 milj. euro samaksāti procentu maksājumos.

 

Gada pārskati

2013.gada pārskats

2014.gada pārskats

2015. gada pārskats

2016.gada pārskats

2017.gada pārskats

2018.gada pārskats

2019.gada pārskats

 

 

 

 

 

Neauditētie ceturkšņu un pusgada pārskati

Operatīvie 2015.gada 1.ceturkšņa pārskati

Operatīvie 2015.gada 1.pusgada pārskati

Operatīvie 2016.gada 1.ceturkšņa pārskati

Operatīvie 2016.gada 1.pusgada pārskati

Operatīvie 2016.gada 9 mēnešu pārskati

Operatīvie 2016.gada 12 mēnešu pārskati

Operatīvie 2017.gada 1.ceturkšņa pārskati

Operatīvie 2017.gada 1.pusgada pārskati

Operatīvie 2017.gada 9 mēnešu pārskati

Operatīvie 2017.gada 12 mēnešu pārskati

Operatīvie 2018.gada 1.ceturkšņa pārskati

Operatīvie 2018.gada 1.pusgada pārskati

Operatīvie 2018.gada 9 mēnešu pārskati

w