Meklēt īpašumu

Meklēt īpašumu

 
 
-
-
Meklēt Kartē

Nekustamo īpašumu iznomāšana kārtība

Nekustamo īpašumu iznomāšanas un izīrēšanas kārtība

Hiponia iznomā, izīrē tikai noteiktus tai piederošus nekustamos īpašumus uz noteiktu laiku un noteiktiem nosacījumiem. Nekustamo īpašumu iznomāšana un izīrēšana tiek veikta saskaņā ar Hiponia iekšējos dokumentos noteiktajiem nosacījumiem un kārtību.

Informācija par nomai, īrei piedāvātajiem nekustamajiem īpašumiem tiek izvietota Hiponia mājas lapā, kā arī publiskajās interneta vietnēs – sludinājumu lapās un VAS „Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā.

Īres / nomas interesentus aicinām sazināties ar attiecīgā nekustamā īpašuma īres / nomas sludinājumā norādīto Hiponia darījuma speciālistu. Darījumu speciālists sniegs atbildes uz jautājumiem un nepieciešamības gadījumā organizēs nekustamā īpašuma apskati klātienē.

Personai, kura vēlas īrēt vai nomāt Hiponia piederošu nekustamo īpašumu, jāiesniedz rakstisks iesniegums Hiponia, nosūtot to pa pastu vai iesniedzot Hiponia juridiskajā adresē Rīgā, Elizabetes ielā 41/43, 4. stāvā.

Ja par vienu nomas / īres priekšmetu iesniegumus iesniedz vairākas personas, Hiponia ir tiesīga rīkot cenu aptauju, izsoli vai citu veidu, lai izvēlētos atbilstošāko pretendentu un piedāvājumu.

Pēc tam, kad izvēlēts īres / nomas pretendents, puses savstarpēji saskaņo un noslēdz rakstisku īres / nomas līgumu. Pēc līguma noslēgšanas atbilstoši līgumā ietvertajiem noteikumiem īrnieka / nomnieka lietošanā tiek nodots izīrētais / iznomātais nekustamais īpašums.

Lai īres / nomas attiecības veidotos sekmīgas, aicinām īrnieku / nomnieku saudzīgi izturēties pret nekustamo īpašumu, savlaicīgi norēķināties un pildīt citus līguma noteikumus.

Pēc īres / nomas darbības laika beigām īrniekam/nomniekam ir pienākums atbrīvot nekustamo īpašumu un nodot to atpakaļ Hiponia līgumā noteiktajā termiņā.

w