Meklēt īpašumu

Meklēt īpašumu

 
 
-
-
Meklēt Kartē

Uzņēmuma struktūra

Hiponia 100% kapitāla daļu īpašniece ir VAS „Privatizācijas aģentūra”.
Uz 2018. gada 1. aprīli Hiponia ir nodarbināts 21 darbinieks.

str

Atalgojuma principi

Hiponia darbinieku atalgojumu nosaka, ņemot vērā katram amatam nepieciešamo kvalifikācijas, zināšanu un prasmju apjomu, atbildības līmeni, risināmo jautājumu un lēmumu pieņemšanas loku un to sarežģītības pakāpi.

Atsevišķām amatu grupām, kuru pienākumi saistīti ar naudas līdzekļu atgūšanu no Hiponia aktīvu portfeļa, ir noteikta atalgojuma mainīgā daļa. Darba algas mainīgās daļas noteikšanai paredzētie līdzekļi tiek aprēķināti, ņemot vērā darbinieku darba rezultātus un Hiponia atgūtos naudas līdzekļus, kuru iegūšana ir tieši atkarīga no darbinieku ieguldītā darba un kompetences, un tiek izmaksāta, ja ir sasniegti mērķi, kurus reizi kalendārā gadā nosaka un apstiprina Hiponia valde.

Amatu grupa Mēneša amatalgas diapazons, euro (pirms nodokļu nomaksas)
Vadība (struktūrvienību vadītāji) 2000 – 3200
Speciālisti un vecākie speciālisti 1000 – 2135
Administratīvs tehniskais atbalsts (palīgi, asistenti, lietveži) 630 – 1150
w