Meklēt īpašumu

Meklēt īpašumu

 
 
-
-
Meklēt Kartē

Valde

Valdes priekšsēdētājs Andis Rencis

Andim Rencim ir nozīmīga pieredze nekustamo īpašumu pārvaldības jomā. A.Rencis ir strādājis VAS „Valsts nekustamie īpašumi” kā iekšējā audita un revīzijas daļas vadītājs. A.Renča profesionālie pienākumi ietvēra pasākumu kopuma nodrošināšanu VAS „Valsts nekustamie īpašumi” un tās pārraudzībā esošo uzņēmumu darbības efektivitātes uzlabošanai, resursu izmantošanas lietderības paaugstināšanai, kā arī informācijas pieejamības un kvalitātes nodrošināšanas pasākumus. A.Rencim ir maģistra grāds tiesību zinātnēs.

 

Valdes loceklis Egils Zariņš

Egilam Zariņam ir nozīmīga uzņēmumu vadības pieredze, ieņemot valdes locekļu amatus SIA „Vides investīciju fonds”, VAS „Privatizācijas aģentūra” un AS „Pasažieru vilciens”. E.Zariņam profesionālie pienākumi ietvēra uzņēmumu stratēģiskās attīstības nodrošināšanu, projektu finanšu vadību, personāla politikas izstrādi un ieviešanu. E.Zariņam ir maģistra grāds filozofijā.

w