Meklēt īpašumu

Meklēt īpašumu

 
 
-
-
Meklēt Kartē

Valde

Likvidators Andis Rencis

Andim Rencim ir nozīmīga pieredze nekustamo īpašumu pārvaldības jomā. A.Rencis ir strādājis VAS „Valsts nekustamie īpašumi” kā iekšējā audita un revīzijas daļas vadītājs. A.Renča profesionālie pienākumi ietvēra pasākumu kopuma nodrošināšanu VAS „Valsts nekustamie īpašumi” un tās pārraudzībā esošo uzņēmumu darbības efektivitātes uzlabošanai, resursu izmantošanas lietderības paaugstināšanai, kā arī informācijas pieejamības un kvalitātes nodrošināšanas pasākumus. A.Rencim ir maģistra grāds tiesību zinātnēs.

Atbilstoši 2015.gada 28.oktobra SIA “Hiponia” dalībnieku sapulces lēmumam valdes loceklim (šobrīd likvidatoram) A.Rencim noteikta mēneša atlīdzība 3500 euro apmērā. A.Rencis amatā ievēlēts uz nenoteiktu laiku.

 

w