Meklēt īpašumu

Meklēt īpašumu

 
 
-
-
Meklēt Kartē

Atrašanās vieta:

Kredīta kalkulators

EUR
%
gadi

0 EUR/mēn. Aprēķināt

Īpašie iegādes piedāvājumi

Apskatīt visus

Ventspils novads, Užavas pagasts, “Stirnlejas”

Pārdošanas cena 40 000,00 EUR

Zemes platība 28.71 ha

Īpašuma apraksts :

Pārdod zemesgabalu 28.71 ha ainaviski skaistā vietā.

Lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (12.12 ha) un Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (16.59 ha). Saskaņā ar teritorijas plānojumu zemesgabals atrodas Lauksaimniecības teritorijā un meža teritorijās.
Zemes vienības platības sadalījums pa lietošanas veidiem:
LIZ 8.83 ha, krūmāji 11.87 ha, meži 4.72 ha, zem ūdeņiem 2.69 ha, zem ēkām un pagalmiem 0.05 ha, meliorēta zeme 23.09 ha, zemes zem ceļiem un pārējās zemes – 0.55 ha. Ipašumā ir vairāki dīķi, veikta transformācija (no lauksaimniecībā izmantojamas zemes uz zemi apbūves teritorijai). Nepieciešama zemes rekultivācija, lai to varētu izmantot pēc nozīmes.

Īpašums atrodas ~42 km no Ventspils, ~11 km no Jūrkalnes, ~2 km no jūras, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā.

Nodrošinājuma pārvaldības departamenta vecākā darījumu speciāliste

Signe Daugaviņa

+371 67774373 +371 67223705 +371 29565052 Izdrukāt

Derīgo izrakteņu atradnes, Madonas rajons, Praulienas novads, Tursi


Zemes platība : 119000.00 m2
85 000,00 EUR

Līvānu novads, Līvāni, Dzirnavu iela 20A


Zemes platība : 1609 m2
900,00 EUR

Zemesgabals pie jūras Nīcas novadā – Mākonīši


Zemes platība : 22300 m2
32 000,00 EUR